மீண்டும் சந்திக்கலாம்…

>> Tuesday, November 6, 2007

நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம்…

வழக்கமாய் தேர்ந்தெடுக்கும்
இருள் மூலை மேசையைத் தவிர்த்து
பொதுவில் அமரலாம்.

நிரப்பப்பட்ட தேநீர் கோப்பைகளில்
நம் நாவின் வன்மம் கலந்துவிடாமல்
இதழ்களில் வைத்துப் பருகலாம்.

விட்டுச்சென்ற மற்றும்
எடுத்துப்போன ஆடைகளை
பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.

பிரிந்த பின், நம் உரையாடலில்
சாதுர்யமாய் நீக்கப்பட்ட
வார்த்தைகளைக் கொண்டு
ஒரு கவிதையைப் படைக்கலாம்.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Romantico by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP